M69 MINOBACAČ 82 mm

M69 M69 MINOBACAČ 82 mm
Lahki minobacač 82 mm M69 predstavlja pešadijsko artiljerijsko oruzje namjenjeno za uništavanje neprijateljske žive sile i vatrenih sredstava na udaljenostima do 4200 m. Kao i svi ostali minobacači, pogodan je za dejstvo protiv ciljeva koji se nalaze u zaklonima ili na zadnjem nagibu, a može se koristiti i za zadimljavanje i osvetljavanje bojišta.Minobacač M69 se sastoji od:

cjevi za zadnjakom, lafeta, podloge i nišanske sprave NSB-3. Karakeristike oruđa M69 su mogućnost gađanja u krugu od 360° bez premeštanja podloge (samo se lafet pomjera), kao i mogućnost gađanja sa svakog zemljišta (uključujući i beton).

Iz minobacača M69 se ispaljuju trenutne, dimne i osvetljavajuće mine. Maksimalan domet protiv otkrivene žive sile trenutnom minom M74 je 4200 m, dok je minimalna daljina gađanja 77 m. Maksimalna brzina gađanja je 20-25 mina u minuti (bez nišanjenja nakon svake ispaljene mine), odnosno 15 mina u minuti sa provjerom nišanjenja nakon svake mine.

Oruđe M69 opslužuju 4 vojnika. Radi lakšeg transporta minobacač se lahko rastavlja na tri dijela, pa posluga može da ga prenosi na leđima uz pomoć metalnih leđnih ramova.

Minobacač M69 proizvođen je u više varijanti, a koriste ga oružane snage svih država sa prostora bivše SFRJ.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kalibar: 82 mm
Masa minobacača: 45 kg
Masa cjevi sa zadnjakom: 14,5 kg
Masa lafeta: 14 kg
Masa podloge: 15 kg
Masa nišanske sprave: 1,5 kg
Polje dejstva po elevaciji:      45° do 85°
Dužina cjevi: 1200 mm
Masa trenutne mine: 3,05 kg
Domet trenutne mine: 4200 m
Posluga: 4

 

 

 
 
   

Komentariši