M80A BORBENO VOZILO PJEŠADIJE

M80 M80A BORBENO VOZILO PJEŠADIJE
Vojna industrija bivše SFRJ je početkom sedamdesetih godina razvila borbeno vozilo pješadije M80, kao zamjenu za oklopni transporter M60. Vozilo je prvi put prikazano na vojnoj paradi u Beogradu 1975. godine. Devet godina kasnije na izložbi naoružanja u Kairu prikazana je modifikovana varijanta M80A, koja je postala standardna u jedinicama JNA.

Koncepcija vozila slična je kao kod ruskog BMP-1. Pogonska grupa postavljena je u prednji desni dio oklopnog tjela, u prednjem lijevom djelu je mjesto vozača, a iza njega pozicija komandira. Kupola sa naouružanjem i mestom nišandžije nalazi se u srednjem djelu vozila, dok je zadnji dio predviđen za smještaj sedmočlanog pješadijskog odjeljenja.Tjelo BVP M80 izrađeno je varenjem ploča pancirnog čelika. Debljina oklopa sa prednje strane je 14 mm i štiti od projektila kalibra 20 mm ispaljenih sa daljine od 100 m. Bočni oklop debljine 9 mm štiti od pancirnih projektila kalibra 7,62 mm ispaljenih sa udaljenosti od 100 m.

Naoružanje vozila se sastoji od automatskog topa M55 kalibra 20 mm, spregnutog mitraljeza M86 PKT kalibra 7,62 mm i dva lansera za protivoklopne vođena rakete 9M14M Maljutka (NATO oznaka AT-3 SAGGER).Topom M55 dejstvuje se protiv ciljeva na zemlji na daljinama do 1500 metara i ciljeva u vazduhu udaljenih do 1000 m. Koristi se više vrsta metaka sa pancirno-zapaljivim, trenutno-zapaljivim i vježbovim granatama, a u borbenom kompletu se nalazi ukupno 400 metaka (dva redenika po 200 metaka). Polje dejstva po elevaciji je od -5° do +65°, a po pravcu 360°.

Desno od topa postavljen je mitraljez M86 PKT kalibra 7,62 mm. Koristi se za gađanje pojedinačnih ciljeva na daljini 600 m, odnosno grupnih ciljeva udaljenih do 800 m. Puni se redenikom sa 500 metaka, a u borebnom kompletu se nalazi 2000 metaka (4 redenika).Protivoklopna vođena raketa 9M14M koristi se za gađanje tenkova, oklopnih vozila i utvrđenih objekata na daljinama od 500 do 3000 metara. Vođenje rakete je ručno, a kumulativna bojeva glava probija 400 mm homogenog čeličnog oklopa. U borbenom kompletu se nalaze ukupno 4 projektila.

Nišandžija na raspolaganju ima dnevnu nišansku spravu DNS-1 i noćnu nišansku spravu PNS-1 (radi kao pasivna na bazi pojačivača slike ili aktivna u kombinaciji sa IC reflektorom). Naoružanje i nišanski uređaji nisu stabilizovani. Komandir vozila za osmatranje koristi dnevni periskop TPKU2B ili noćni periskop TKN-1 (koristi se sa IC reflektorom OU-3).Desant može da dejstvuje streljačkim naoružanjem iz vozila kroz 8 puškarnica (po tri na bokovima i dve na zadnjoj strani BVP-a).

Vozilo M80 bilo je pogonjeno turboprehranjivanim dizel motorom Hispano-Suiza HS 115-2 snage 191 kW pri 3000 obrtaja u minuti. U varijantu M80A ugrađen je desetocilindrični dizel motor sa direktnim ubrizgavanjem FAMOS 10V003, koji razvija 235 kW pri 2500 obrtaja u minuti. Mehanička transmisija ima pet stepeni prenosa za kretanje napred i jedan za nazad. Primjenjen je sistem oslanjanja sa torzionim vratilima, a na prvi i zadnji osloni točak ugrađeni su hidraulični amortizeri.

Borbeno vozilo pješadije M80A je amfibija. Na vodi se za pogon koriste gusenice, a maksimalna brzina plovidbe je 7,8 km/h. Vozilo je opremljeno valobranom i uređajem za izabcivanje prodrle vode.Od ostale opreme u BVP M80A se ugrađuje radio-uređaj dometa 20 km (15 km kada je vozilo u pokretu), sistem za NHB zaštitu na bazi natpritiska, automatski protivpožarni sistem u borbenom i motorno-transmisionom odeljenju, sistem za stvaranje dimne zavjese ubrizgavanjem goriva u izduvnu cjev motora i grejač.

Šasija BVP M80A poslužila je kao osnova za razvoj komandnih vozila M80A KČ, M80A KB i VK M80A, raketnog sistema trupne PVO Sava, sanitetskog vozila M80 Sn, samohodnog protivoklopnog lansera M80A LT (u VRS označenog M92), samohodnog protivavionskog topa 30 mm SPA M80A i samohodnog minopolagača M80 MOS.Pred raspad SFRJ pojavila se modernizovana varijata BVP-a označena M-80AK. Na vozilo je ugrađena kupola "Vidra" sa stabilizovanim topom M86 kalibra 30 mm, spregnutim mitraljezom 7,62 mm, dva lansera za poluautomatski vođenu verziju rakete Maljutka (9M14MP1), četiri bacača dimnih kutija i novom dnevno-noćnom nišanskom spravom.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (M-80A)

Kalibar topa: 20 mm
Kalibar spregnutog mitraljeza: 7,62 mm
Protivoklopne vođene rakete: 2 x 9M14M
Borbeni komplet topa: 400
Borbeni komplet mitraljeza: 2000
Borbeni komplet POVR: 4
Posada: 3+7
Masa vozila: 13850 kg
Dužina: 6,42 m
Širina: 2,885 m
Visina: 2,2 m
Visina sa POVR: 2,67 m
Klirens: 0,4 m
Širina traga gusenica: 2,526 m
Snaga motora: 235 kW
Specifična snaga: 16,96 kW/t
Radijus kretanja: 500 km
Maksimalna brzina: 65 km/h
Brzina plovljenja: 7,8 km/h
Savlađuje vertikalnu prepreku:  0,8 m
Savlađuje rov: 2,4 m
Uspon: 57,7%
Bočni nagib: 46,6%
 
 
   

Komentariši