M84 NORA-A TOP-HAUBICA 152 mm

nora M84 NORA-A TOP-HAUBICA 152 mm
top-haubica M84 Nora razvijena je početkom osamdesetih godina u Vojno-tehničkom institutu, a u naoružanje JNA je uvedena 1984. godine.
Nora je projektovana na osnovu ruskog vučnog topa D-20, ali sa potpuno novom cjevi dužine 39 kalibara. Za oruzje je razvijena i nova familija municije 152 mm, mada je moguće koristiti i municiju ruske proizvodnje. Maksimalni domet standardnog razornog projektila je 23990 m, a projektil M84 sa generatorom gasa ima domet 28000 m. Energija trzanja se u velikoj mjeri absorbuje uz pomoć dvokomorne gasne kočnice na ustima cevi i protivtrzajućeg sistema sa hidrauličnom kočnicom. Nora je proizvođena i u verziji sa poluautomatskim vertikalno klinastim zatvaračem (verzija B1) i varijanti sa poluautomatskim potiskivačem projektila u komoru cjevi (verzija B2). Lafet je sličan kao kod ruskog oruđa D-20. Na zemlju se oslanja preko dva kraka i hidraulične dizalice i obezbeđuje oruzju veliko polje dejstva (50° po elevaciji, -5° do +63° po pravcu). Primjenjen je sistem torzinog oslanjanja i pneumatici dimenzija 12×20.

Top-haubicu Nora vuče kamion 6×6 FAP 2026. Razvijena je i samohodna varijanta Nora-B (oruzje postavljeno na platformu kamiona) i samopokretna varijanta Nora-C, ali ove verzije nisu uvedene u serijsku proizvodnju.

Po svim svojim karakteristikama Nora znatno prevazilazi top D-20 i na nivou je američke haubice 155 mm M198. U vreme kada je uvedena u naoružanje predstavljala je jedno od najefikasnijih klasičnih artiljerijskih oruđa u svetu.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kalibar: 152 mm
Dužina cjevi: L 39
Masa oruđa na vatrenom položaju: 7080 kg
Dužina u marševskom položaju: 11,21 m
Širina u marševskom položaju: 2,415 m
Visina u marševskom položaju: 2,16 m
Dužina u borbenom položaju: 9,67 m
Širina u borbenom položaju: 5,73 m
Klirens: 0,37 m
Maksimalna brzina gađanja: 6 met/min
Maksimalni domet: 28000 m
Početna brzina projektila: 810 m/s
Maksimalan pritisak barutnih gasova: 2950 bara
Maksimalna brzina tegljenja oruđa: 70 km/h
 
 
   
 

Komentariši